Polityka prywatności CCPA

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja naszej Polityki prywatności miała miejsce 21 kwietnia 2024 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoje dane podczas korzystania z Usługi i informują Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak obowiązują przepisy prawa chroni cię.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności został wygenerowany przez WarunkiPodaj szablon polityki prywatności CCPA .

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone poniżej warunki. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy mają one zastosowanie występować w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • „Konto” oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszego Serwisu.

 • „Biznes” w rozumieniu ustawy CCPA (ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii), odnosi się do Spółki jako podmiotu prawnego gromadzącego dane osobowe Konsumentów oraz określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów lub w sprawie w imieniu którego zbierane są takie informacje i że samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, tj prowadzi działalność w stanie Kalifornia.

 • „Spółka” (zwana w niniejszym dokumencie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) Umowa) odnosi się do Louxets

 • „Kraj” odnosi się do Kanady.

 • „Konsument” w rozumieniu ustawy CCPA (ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii), oznacza osobę fizyczną będącą rezydentem Kalifornii. Mieszkaniec w rozumieniu ustawy, obejmuje (1) każdą osobę przebywającą w USA na czas inny niż tymczasowy lub przejściowy celu oraz (2) każda osoba fizyczna zamieszkała w USA, która przebywa poza USA przez: cel tymczasowy lub przejściowy.

 • „Cookies” to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub dowolnym innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierającą szczegóły historii przeglądania tej witryny wśród wielu jego zastosowań.

 • „Administrator danych” , w rozumieniu RODO (Ogólna ochrona danych Rozporządzenia) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 • „Urządzenie” oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, a telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • „Do Not Track” (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne organów, w szczególności amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC), dla branży internetowej opracować i wdrożyć mechanizm umożliwiający użytkownikom Internetu kontrolę śledzenia ich aktywności online na różnych stronach internetowych.

 • „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwa do zidentyfikowania osoba.

  Dla celów ustawy CCPA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisuje lub może być powiązany lub może być w uzasadniony sposób powiązany bezpośrednio lub pośrednio, z Tobą.

 • „Sprzedaż” w rozumieniu ustawy CCPA (ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii) oznacza sprzedawanie, wynajmowanie, wydawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub w inny sposób komunikować się ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w inny sposób z Konsumentem danych osobowych innej firmie lub osobie trzeciej w zamian za pieniądze lub inną wartość namysł.

 • „Usługa” oznacza Stronę internetową.

 • „Usługodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu firmy. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółce w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub w celu pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • „Dane dotyczące użytkowania” odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania: wizyta na stronie).

 • „Strona internetowa” odnosi się do firmy Louxets, dostępnej pod adresem https://louxets.com

 • „Ty” oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, as odpowiedni.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych informacje, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmują, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane dotyczące użytkowania

Uzyskaj dostęp do informacji o koncie
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
Edytuj informacje o koncie
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
Pokaż wszystkie żądania
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
Usuń informacje o koncie
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. IP adres), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne diagnozy dane.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy zbierać pewne informacje automatycznie, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, Twój telefon komórkowy unikalny identyfikator urządzenia, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój mobilny system operacyjny, typ mobilna przeglądarka internetowa, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub kiedy Ty uzyskać dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i sklepie pewne informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do gromadzenia i śledzić informacje oraz ulepszać i analizować nasze Usługi. Technologie, które wykorzystujemy mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Ty może poinstruować Twoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może korzystaj z plików cookie.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (nazywane również przezroczystymi plikami GIF, znacznikami pikselowymi i jednopikselowe gify), które pozwalają Spółce na przykład zliczać użytkowników, którzy je odwiedzili stron lub otworzył wiadomość e-mail oraz w celu innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowania popularność danej sekcji i sprawdzenie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim koncie osobistym komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie zostaną usunięte natychmiast po tym, jak to zrobisz zamknij przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: Pliki cookie sesji

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, które posiadasz żądane nie mogą zostać dostarczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia Ci ich usługi.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, jakich dokonujesz podczas korzystania z Witryny, np zapamiętywanie Twoich danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnić Ci bardziej osobiste doświadczenia i uniknąć konieczności ponownego wchodzenia na swoje konto preferencje przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu.

 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Strony Trzecie

  Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie internetowej i sposobie użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookie mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą stronę Polityka plików cookies lub sekcja dotycząca plików cookies naszej Polityki prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę , w tym monitorować wykorzystanie naszych Praca.

 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcia umowy kupna produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub w inny sposób równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak push aplikacji mobilnej powiadomienia o aktualizacjach lub komunikaty informacyjne dotyczące funkcjonalności, produktów lub zakontraktowanych usług, w tym aktualizacji zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione za ich realizację.

 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towary, usługi i wydarzenia, które oferujemy, które są podobne do tych, które już posiadasz zakupione lub o które zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach i zarządzać nimi.

 • W przypadku przenoszenia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia: fuzja, zbycie, restrukturyzacja, reorganizacja, rozwiązanie lub inna sprzedaż lub przeniesienie niektóre lub wszystkie nasze aktywa, niezależnie od tego, czy będziemy kontynuować działalność, czy też będziemy mieli do czynienia z upadłością, likwidacją, lub podobne postępowanie, w którym przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się m.in przeniesiony majątek.

 • Do innych celów : Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, np analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określenie efektywności naszej promocji kampanii oraz w celu oceny i ulepszenia naszych Usług, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Serwisowi Dostawcy monitorują i analizują korzystanie z naszej Usługi, przetwarzają płatności i kontaktują się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcie całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w tym w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do partnerów stowarzyszonych zalicza się Our spółka dominująca i wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które my pod naszą kontrolą lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z Nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszej firmie partnerami, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję obszarach publicznych z innymi użytkownikami, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być przeglądane publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą : Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do określonych celów w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w niezbędnym zakresie wywiązać się z naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu spełnienia wymogów z obowiązującymi przepisami), rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy prawne i zasady.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są ogólne przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą wzmocnieniu bezpieczeństwa lub w celu poprawy funkcjonalności naszego Serwisu lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych dłuższe okresy czasu.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w inne miejsca, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że to informacje mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincja, kraj lub inna jurysdykcja rządowa, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić niż te podlegające Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoja zgoda na ten transfer.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne traktowanie Twoich danych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeżeli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą być zaangażowane przeniesiony. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem do innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione wnioski władz publicznych (np. sądu lub instytucji). Agencja rządowa).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli w dobrej wierze uzna, że ​​takie działanie jest konieczne Do:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że nie ma sposobu ich przekazania przez Internet lub sposób elektronicznego przechowywania danych jest w 100% bezpieczny. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich bezwzględności bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy zbierać, przechowywać, wykorzystywać, przetwarzać i przekazywać informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie w zgodnie z ich Polityką Prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz inne informacje, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania któregokolwiek lub wszystkich tę komunikację od nas, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdym z nich e-mail, który wysyłamy lub kontaktując się z nami.

Prywatność CCPA

Niniejsza sekcja dotycząca informacji o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszym Polityka prywatności i ma ona zastosowanie wyłącznie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób zamieszkujących stan Kalifornia.

Kategorie gromadzonych danych osobowych

Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą istnieć związane lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym Konsumentem lub Urządzenie. Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić lub mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są kategoriami zdefiniowanymi w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych faktycznie istniały gromadzone przez nas, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z nich informacje z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły być gromadzone. Na przykład pewne kategorie danych osobowych będą gromadzone tylko wtedy, gdy Użytkownik udostępni takie dane osobowe informacje bezpośrednio do nas.

 • Kategoria A: Identyfikatory.

  Przykłady: prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, Adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, paszport numer lub inne podobne identyfikatory.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w kalifornijskiej dokumentacji klientów statut (Cal. Kodeks Cywilny § 1798.80(e)).

  Przykłady: imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, prawa jazdy lub państwowego dowodu osobistego numer ubezpieczenia, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, rachunek bankowy numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, medyczne informacji lub informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe są w tym zawarte kategoria może pokrywać się z innymi kategoriami.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria C: Chronione cechy klasyfikacji na mocy przepisów kalifornijskich lub federalnych prawo.

  Przykłady: wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane schorzenia), orientację seksualną, status weterana lub wojska, informację genetyczną (w tym rodzinna informacja genetyczna).

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria D: Informacje handlowe.

  Przykłady: zapisy i historia zakupionych lub rozważanych produktów lub usług.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria E: Informacje biometryczne.

  Przykłady: cechy lub aktywność genetyczna, fizjologiczna, behawioralna i biologiczna wzorce używane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikujących, takich jak: odciski palców, odciski twarzy i głosu, skany tęczówki lub siatkówki, naciśnięcia klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne oraz dane dotyczące snu, zdrowia i ćwiczeń.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa.

  Przykłady: Interakcja z naszą Usługą lub reklamą.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.

  Przykłady: przybliżona lokalizacja fizyczna.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria H: Dane sensoryczne.

  Przykłady: informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

  Przykłady: obecna lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny wyników.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria J: Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z dokumentem Family Educational Rights and Privacy Ustawa (20 USC, sekcja 1232g, 34 CFR, część 99)).

  Przykłady: Dokumentacja edukacyjna bezpośrednio związana z uczniem prowadzona przez placówkę edukacyjną instytucji lub strony działającej w jej imieniu, takie jak oceny, transkrypcje, wykazy zajęć, studenci harmonogramy, kody identyfikacyjne ucznia, informacje finansowe studenta lub studenta akta dyscyplinarne.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria K: Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.

  Przykłady: Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, tendencje psychologiczne danej osoby, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencja, zdolności i uzdolnienia.

  Zebrane: Nie.

Zgodnie z ustawą CCPA dane osobowe nie obejmują:

 • Informacje dostępne publicznie z rejestrów rządowych
 • Dane konsumentów zdezidentyfikowane lub zagregowane
 • Informacje wyłączone z zakresu ustawy CCPA, takie jak:
  • Informacje zdrowotne lub medyczne objęte zakresem przenoszenia i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne Ustawa z 1996 r. (HIPAA) i kalifornijska ustawa o poufności informacji medycznych (CMIA) lub dane z badań klinicznych
  • Dane osobowe objęte niektórymi przepisami dotyczącymi prywatności specyficznymi dla danego sektora, w tym Targami Ustawa o raportowaniu kredytowym (FRCA), ustawa Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) lub California Financial Ustawa o ochronie prywatności informacji (FIPA) i ustawa o ochronie prywatności kierowców z 1994 r

Źródła danych osobowych

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych uzyskujemy z następujących kategorii: źródła:

 • Bezpośrednio od Ciebie . Na przykład z formularzy wypełnianych w naszym Serwisie, preferencje, które wyrażasz lub przekazujesz za pośrednictwem naszej Usługi lub zakupów w naszej Usłudze.
 • Pośrednio od Ciebie . Na przykład z obserwacji Twojej aktywności w naszym Serwisie.
 • Automatycznie od Ciebie . Na przykład poprzez pliki cookies My lub nasz Serwis Dostawcy ustawieni na Twoim urządzeniu podczas poruszania się po naszej Usłudze.
 • Od Usługodawców . Na przykład dostawcy zewnętrzni do monitorowania i analizowania korzystanie z naszej Usługi, dostawcy zewnętrzni do przetwarzania płatności lub inni dostawcy zewnętrzni których używamy do świadczenia Tobie Usługi.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów biznesowych lub celów komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe, które zbieramy w „celach biznesowych” lub „komercyjnych”. celów” (zgodnie z definicją zawartą w CCPA), co może obejmować następujące przykłady:

 • Aby obsługiwać naszą Usługę i świadczyć Ci naszą Usługę.
 • Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje zapytania, w tym w celu zbadania i rozwiej swoje wątpliwości oraz monitoruj i ulepszaj naszą Usługę.
 • Aby spełnić lub spełnić powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszej Usługi. Będziemy wykorzystywać te dane osobowe aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje w celu przetworzenia Twojej płatności i ułatwienia dostawy.
 • Aby odpowiedzieć na wnioski organów ścigania i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub regulacje rządowe.
 • Jak opisano Ci podczas zbierania Twoich danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA.
 • Do wewnętrznych celów administracyjnych i audytowych.
 • Aby wykryć incydenty związane z bezpieczeństwem i chronić przed złośliwymi, zwodniczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działalności, w tym, w razie konieczności, ścigania osób odpowiedzialnych za taką działalność.

Należy pamiętać, że przykłady podane powyżej mają charakter ilustracyjny i nie mają charakteru wyczerpującego. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy te informacje, zapoznaj się z sekcją „Wykorzystywanie Twoich danych osobowych” Sekcja.

Jeśli zdecydujemy się gromadzić dodatkowe kategorie danych osobowych lub wykorzystywać je informacje, które zebraliśmy w zasadniczo odmiennych, niepowiązanych lub niezgodnych celach. Zrobimy to zaktualizować niniejszą Politykę prywatności.

Ujawnianie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i mogliśmy wykorzystywać lub ujawniać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące informacje Kategorie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Kodeks cywilny § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Należy pamiętać, że kategorie wymienione powyżej są kategoriami zdefiniowanymi w ustawie CCPA. To nie znaczy że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości ujawnione, ale odzwierciedla w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą jesteśmy przekonani, że niektóre z tych informacji z odpowiednia kategoria może zostać i mogła zostać ujawniona.

Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, wprowadzamy: umowa, która opisuje cel i wymaga, aby odbiorca zachował ten cel osobiście informacji poufnych i nie wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie umowy.

Sprzedaż danych osobowych

Zgodnie z definicją zawartą w CCPA „sprzedaż” i „sprzedaż” oznaczają sprzedaż, wypożyczanie, wydawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub komunikowanie się w inny sposób ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną lub w inny sposób, dane osobowe konsumenta przez firmę osobie trzeciej za cenne uwagi. Oznacza to, że mogliśmy otrzymać w zamian jakąś korzyść za udostępnienie danych osobowych, ale niekoniecznie w celu uzyskania korzyści pieniężnej.

Należy pamiętać, że kategorie wymienione poniżej są kategoriami zdefiniowanymi w ustawie CCPA. To nie znaczy że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości sprzedane, ale odzwierciedla to nasze w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji mają zastosowanie kategoria może być i mogła być dzielona w zamian za wartość.

Możemy sprzedawać i mogliśmy sprzedawać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie personelu Informacja:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Kodeks cywilny § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zidentyfikowane w powyższych kategoriach następującym podmiotom kategorie osób trzecich:

 • Usługodawcy
 • Procesory płatności
 • Nasi partnerzy
 • Nasi partnerzy biznesowi
 • Dostawcy zewnętrzni, którym Ty lub Twoi agenci upoważniają nas do ujawnienia Twoich danych osobowych informacje związane z produktami lub usługami, które Państwu zapewniamy

Sprzedaż danych osobowych osób nieletnich poniżej 16 roku życia

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób nieletnich poniżej 16 roku życia za pośrednictwem naszych Usługa, chociaż mogą to robić niektóre strony internetowe stron trzecich, do których odsyłamy. Te osoby trzecie mają własne warunki użytkowania i politykę prywatności, do których zachęcamy rodziców i prawników opiekunów do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i poinstruowania ich, aby nigdy nie korzystały z Internetu informacji na innych stronach internetowych bez ich zgody.

Nie sprzedajemy danych osobowych Konsumentów, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat wiek, chyba że otrzymamy pozytywną zgodę („prawo do wyrażenia zgody”) od któregokolwiek z Konsumentów który ukończył 13. rok życia lub jest rodzicem lub opiekunem Konsumenta, który nie ukończył 13. roku życia w wieku. Konsumenci, którzy wyrazili zgodę na sprzedaż danych osobowych, mogą zrezygnować z przyszłej sprzedaży pod adresem w dowolnym momencie. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, Ty (lub Twój upoważniony przedstawiciel) możesz złożyć zwrócić się do nas, kontaktując się z nami.

Jeśli masz podstawy sądzić, że dostarczyło nam dziecko w wieku poniżej 13 (lub 16 lat). danych osobowych, skontaktuj się z nami, podając wystarczająco szczegółowe informacje, abyśmy mogli je usunąć Informacja.

Twoje prawa wynikające z ustawy CCPA

Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeżeli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do zauważenia. Masz prawo zostać powiadomiony, jakie kategorie Gromadzone są Dane Osobowe i cele, dla których Dane Osobowe są wykorzystywane.
 • Prawo do żądania. Zgodnie z CCPA masz prawo żądać, abyśmy ujawnić Ci informacje na temat naszego gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży i ujawniania w celach biznesowych i udostępnianie danych osobowych. Gdy otrzymamy i potwierdzimy Twoją prośbę, ujawnimy ją Ty:
  • Kategorie danych osobowych, które o Tobie zebraliśmy
  • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat
  • Nasz biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat
  • Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych celu, ujawnimy Ci:
   • Kategorie sprzedawanych kategorii danych osobowych
   • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo do odmowy sprzedaży Danych Osobowych (rezygnacja). Masz rację poinstruować nas, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby złożyć wniosek o rezygnację, prosimy o kontakt Nas.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Gdy otrzymamy i potwierdzimy Twoją prośbę, Usuniemy (i poinstruujemy naszych dostawców usług, aby usunęli) Twoje dane osobowe z naszych zapisów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie, jeśli zachowasz informacje są nam lub naszym usługodawcom niezbędne do:
  • Dokończ transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarcz towar lub usługi, o którą prosiłeś, podjąć działania rozsądnie przewidywane w kontekście naszych trwających relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonywać naszą umowę z Tobą.
  • Wykrywaj zdarzenia związane z bezpieczeństwem, chroń przed złośliwymi, zwodniczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działalności lub ścigać osoby odpowiedzialne za taką działalność.
  • Debuguj produkty, aby identyfikować i naprawiać błędy, które pogarszają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
  • Korzystaj z wolności słowa, zapewnij innemu konsumentowi prawo do korzystania z wolności słowa lub skorzystać z innego uprawnienia przewidzianego przez prawo.
  • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (Cal. Kodeks karny § 1546 i in. Wiem to.).
  • Angażuj się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w zakresie: interes publiczny, który jest zgodny ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie utrudnić dochodzenie osiągnięcia, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę.
  • Umożliwiaj wyłącznie zastosowania wewnętrzne, które są w rozsądny sposób zgodne z oczekiwaniami konsumentów Twoje relacje z nami.
  • Wypełnij obowiązek prawny.
  • Wykorzystuj te informacje do innych celów wewnętrznych i prawnych, zgodnych z kontekstem w którym je podałeś.
 • Prawo do nie bycia dyskryminowanym. Masz prawo nie być dyskryminowany z powodu korzystania z jakichkolwiek praw przysługujących Twojemu konsumentowi, w tym przez:
  • Odmawianie Ci towarów lub usług
  • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie z rabatów lub inne świadczenia lub nałożenie kar
  • Zapewnienie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług
  • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub a inny poziom lub jakość towarów lub usług

Wykonywanie praw do ochrony danych zgodnie z ustawą CCPA

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ustawy CCPA, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, Ty może się z nami skontaktować:

 • Odwiedzając tę ​​stronę w naszej witrynie internetowej: https://louxets.com
 • Wysyłając nam e-mail na adres contact@louxets.com

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana u Sekretarza Stanu Kalifornii, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu może złożyć weryfikowalne żądanie dotyczące Twoich danych osobowych.

Twoja prośba do nas musi:

 • Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, czy jesteś osobą, o której mowa Zebraliśmy dane osobowe lub upoważnionego przedstawiciela
 • Opisz swoją prośbę wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić nam prawidłowe zrozumienie, ocenę i i na to odpowiedzieć

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani przekazać wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Aby złożyć wniosek, zweryfikuj swoją tożsamość lub uprawnienia
 • I potwierdź, że dane osobowe dotyczą Ciebie

Bezpłatnie ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje w ciągu 45 dni od ich otrzymania Twoja możliwa do zweryfikowania prośba. Termin na przekazanie wymaganych informacji może zostać jednokrotnie przedłużony przez dodatkowe 45 dni, jeżeli jest to zasadnie konieczne i po uprzednim powiadomieniu.

Wszelkie ujawnienia, które udostępniamy, będą obejmować wyłącznie okres 12 miesięcy poprzedzających możliwe do zweryfikowania żądanie paragon.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format, w którym będziemy przekazywać Twoje dane osobowe jest łatwo użyteczny i powinien umożliwiać Państwu przekazywanie informacji z jednego podmiotu do drugiego podmiot bez przeszkód.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży Twoich danych osobowych. Kiedy otrzymamy i potwierdzimy weryfikowalną prośbę konsumenta od Ciebie, przestaniemy sprzedawać Twoje dane osobowe. Do skorzystaj z prawa do rezygnacji, skontaktuj się z nami.

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy (na przykład nasi partnerzy analityczni lub reklamowi), z których mogą korzystać technologię w Serwisie, która sprzedaje dane osobowe w rozumieniu ustawy CCPA. Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów reklamy opartej na zainteresowaniach oraz potencjalnej sprzedaży w rozumieniu prawa CCPA, możesz to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami poniżej.

Należy pamiętać, że każda rezygnacja jest specyficzna dla przeglądarki, z której korzystasz. Być może będziesz musiał zrezygnować ze wszystkiego przeglądarka, z której korzystasz.

Strona internetowa

Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam wyświetlanych przez naszych Usługodawców postępując zgodnie z naszymi instrukcjami przedstawionymi w Serwisie:

Rezygnacja spowoduje umieszczenie na Twoim komputerze pliku cookie, który jest unikalny dla przeglądarki, z której korzystasz, aby zrezygnować. Jeśli zmienisz przeglądarkę lub usuniesz pliki cookie zapisane w przeglądarce, będziesz musiał zrezygnować Ponownie.

Urządzenia mobilne

Twoje urządzenie mobilne może dać Ci możliwość rezygnacji z wykorzystywania informacji o aplikacjach Aby wyświetlać Ci reklamy, które są dopasowane do Twoich zainteresowań, wykorzystujesz:

 • „Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Zrezygnuj z personalizacji reklam” na urządzeniach z systemem Android
 • „Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach z systemem iOS

Możesz także zatrzymać zbieranie informacji o lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, zmieniając opcję preferencje na Twoim urządzeniu mobilnym.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie osobiście dane umożliwiające identyfikację od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i Ty masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli staniemy się świadomi, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgodę rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych i Twojego kraju wymaga zgody rodzica. Przed zgromadzeniem i wykorzystaniem danych możemy wymagać zgody rodzica ta informacja.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę strony trzeciej. Gorąco Ci to doradzamy zapoznaj się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyk stosowanych w witrynach lub usługach stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię poprzez wysłanie wiadomości nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Przed wprowadzeniem zmiany poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie wejścia w życie i aktualizacji daty „Ostatniej aktualizacji” znajdującej się na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w tym Polityka Prywatności obowiązuje w momencie jej opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • Przez e-mail: contact@louxets.com

 • Odwiedzając tę ​​stronę w naszym serwisie: https://louxets.com

 • Pod numerem telefonu: 4388962045