Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO

Ostatnia aktualizacja naszej Polityki prywatności miała miejsce 21 kwietnia 2024 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoje dane podczas korzystania z Usługi i informują Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak obowiązują przepisy prawa chroni cię.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności został wygenerowany przez WarunkiFeed Szablon polityki prywatności RODO .

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone poniżej warunki. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy mają one zastosowanie występować w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • „Konto” oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszego Serwisu.

 • „Spółka” (zwana w niniejszym dokumencie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) Umowa) odnosi się do Louxets

  Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Spółka.

 • „Kraj” odnosi się do Kanady.

 • „Cookies” to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub dowolnym innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierającą szczegóły historii przeglądania tej witryny wśród wielu jego zastosowań.

 • „Administrator danych” , w rozumieniu RODO (Ogólna ochrona danych Rozporządzenia) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 • „Urządzenie” oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, a telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwa do zidentyfikowania osoba.

  Dla celów RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka specyficznych czynników z tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

 • „Usługa” oznacza Stronę internetową.

 • „Usługodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu firmy. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółce w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub w celu pomocy Spółce w analizie funkcjonowania Usługi używany.
  W rozumieniu RODO Dostawców Usług uważa się za Podmioty Przetwarzające Dane.

 • „Dane dotyczące użytkowania” odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania: wizyta na stronie).

 • „Strona internetowa” odnosi się do firmy Louxets, dostępnej pod adresem https://louxets.com

 • „Ty” oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, as odpowiedni.

  Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być nazywany podmiotem danych lub jako Użytkownik, jako osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych informacje, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmują, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. IP adres), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne diagnozy dane.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy zbierać pewne informacje automatycznie, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, Twój telefon komórkowy unikalny identyfikator urządzenia, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój mobilny system operacyjny, typ mobilna przeglądarka internetowa, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub kiedy Ty uzyskać dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i sklepie pewne informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do gromadzenia i śledzić informacje oraz ulepszać i analizować nasze Usługi. Technologie, które wykorzystujemy mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Ty może poinstruować Twoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może korzystaj z plików cookie.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (nazywane również przezroczystymi plikami GIF, znacznikami pikselowymi i jednopikselowe gify), które pozwalają Spółce na przykład zliczać użytkowników, którzy je odwiedzili stron lub otworzył wiadomość e-mail oraz w celu innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowania popularność danej sekcji i sprawdzenie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim koncie osobistym komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie zostaną usunięte natychmiast po tym, jak to zrobisz zamknij przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: Pliki cookie sesji

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, które posiadasz żądane nie mogą zostać dostarczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia Ci ich usługi.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, jakich dokonujesz podczas korzystania z Witryny, np zapamiętywanie Twoich danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnić Ci bardziej osobiste doświadczenia i uniknąć konieczności ponownego wchodzenia na swoje konto preferencje przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu.

 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Strony Trzecie

  Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie internetowej i sposobie użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą stronę Polityka plików cookies lub sekcja dotycząca plików cookies naszej Polityki prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę , w tym monitorować wykorzystanie naszych Praca.

 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcia umowy kupna produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub w inny sposób równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak push aplikacji mobilnej powiadomienia o aktualizacjach lub komunikaty informacyjne dotyczące funkcjonalności, produktów lub zakontraktowanych usług, w tym aktualizacji zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione za ich realizację.

 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towary, usługi i wydarzenia, które oferujemy, które są podobne do tych, które już posiadasz zakupione lub o które zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach i zarządzać nimi.

 • W przypadku przenoszenia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia: fuzja, zbycie, restrukturyzacja, reorganizacja, rozwiązanie lub inna sprzedaż lub przeniesienie niektóre lub wszystkie nasze aktywa, niezależnie od tego, czy będziemy kontynuować działalność, czy też będziemy mieli do czynienia z upadłością, likwidacją, lub podobne postępowanie, w którym przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się m.in przeniesiony majątek.

 • Do innych celów : Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, np analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określenie efektywności naszej promocji kampanii oraz w celu oceny i ulepszenia naszych Usług, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Serwisowi Dostawcy monitorują i analizują korzystanie z naszej Usługi, przetwarzają płatności i kontaktują się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcie całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w tym w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do partnerów stowarzyszonych zalicza się Our spółka dominująca i wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które my pod naszą kontrolą lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z Nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszej firmie partnerami, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję obszarach publicznych z innymi użytkownikami, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być przeglądane publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą : Możemy ujawnić Twoje dane osobowe komukolwiek innemu celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do określonych celów w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w niezbędnym zakresie wywiązać się z naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu spełnienia wymogów z obowiązującymi przepisami), rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy prawne i zasady.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są ogólne przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą wzmocnieniu bezpieczeństwa lub w celu poprawy funkcjonalności naszego Serwisu lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych dłuższe okresy czasu.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w inne miejsca, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że to informacje mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincja, kraj lub inna jurysdykcja rządowa, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić niż te podlegające Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoja zgoda na ten transfer.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne traktowanie Twoich danych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeżeli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą być zaangażowane przeniesiony. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem do innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione wnioski władz publicznych (np. sądu lub instytucji). Agencja rządowa).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli w dobrej wierze uzna, że ​​takie działanie jest konieczne Do:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że nie ma sposobu ich przekazania przez Internet lub sposób elektronicznego przechowywania danych jest w 100% bezpieczny. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich bezwzględności bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy zbierać, przechowywać, wykorzystywać, przetwarzać i przekazywać informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie w zgodnie z ich Polityką Prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz inne informacje, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania któregokolwiek lub wszystkich tę komunikację od nas, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdym z nich e-mail, który wysyłamy lub kontaktując się z nami.

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez jeden lub bardziej szczegółowe cele.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu: wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych wynikających z niniejszej Umowy.
 • Obowiązki prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do przestrzegania a obowiązek prawny, któremu podlega Spółka.
 • Istotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu ochrony Twoich danych żywotne interesy lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z realizowanym zadaniem w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej mającej zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych ma charakter ustawowy czy umowny wymóg lub wymóg niezbędny do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i udzielenia Ci gwarancji może skorzystać z Twoich praw.

Masz prawo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli przebywasz na terenie UE, do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacje, które o Tobie mamy. Jeśli to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub poprosić o usunięcie Twoich Danych Osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień Twojego konta. Jeśli nie możesz wykonać te czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. To również umożliwia otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
  • Uzyskaj dostęp do informacji o koncie
   Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
 • Poproś o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
  • Edytuj informacje o koncie
   Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami. Masz prawo poprosić nas o pokazanie wszystkich Twoich żądań Tobie.
  • Pokaż wszystkie żądania
   Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. To prawo istnieje tam, gdzie my jesteśmy opierając się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i coś w tym jest o Twojej szczególnej sytuacji, która powoduje, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych Dane osobowe na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunąć Dane Osobowe, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy je kontynuowali.
  • Usuń informacje o koncie
   Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
 • Poproś o przeniesienie Twoich danych osobowych. Dostarczymy Tobie lub a strony trzeciej, którą wybrałeś, Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego format Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji zautomatyzowanych, które początkowo zostały Państwu przekazane wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas informacji lub gdzie wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać zgodę na korzystanie Twoje dane osobowe. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do określonych funkcjonalności Serwisu.

Wykonywanie praw do ochrony danych osobowych wynikających z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się Nas. Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. Jeśli Złożyłeś wniosek, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Masz prawo złożyć skargę do Organu Ochrony Danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich danych Dane osobiste. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), prosimy o kontakt skontaktuj się z lokalnym organem ds. ochrony danych w EOG.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie osobiście dane umożliwiające identyfikację od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i Ty masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli staniemy się świadomi, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgodę rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych i Twojego kraju wymaga zgody rodzica. Przed zgromadzeniem i wykorzystaniem danych możemy wymagać zgody rodzica ta informacja.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę strony trzeciej. Gorąco Ci to doradzamy zapoznaj się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyk stosowanych w witrynach i usługach stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię poprzez wysłanie wiadomości nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Przed wprowadzeniem zmiany poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie wejścia w życie i aktualizacji daty „Ostatniej aktualizacji” znajdującej się na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w tym Polityka Prywatności obowiązuje w momencie jej opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • Odwiedzając tę ​​stronę w naszej witrynie internetowej: https://louxets.com
 • Wysyłając nam e-mail na adres contact@louxets.com